Föräldrasamarbete

Det är ni föräldrar som känner barnen bäst. Vi behöver er medverkan för att barnen ska få det så bra som möjligt. Vi vill tillsammans med familjen skapa en trygg, rolig och varm miljö för barnen.

Samarbete med föräldrar har vi i olika former, bland annat genom:

  • Utvecklingssamtal, där du tillsammans med en förskollärare diskuterar och informeras om hur ditt barn trivs, utvecklas och lär sig. Ni har som föräldrar alltid rätt till att begära extra samtal om ni känner behov av detta.
  • Föräldramöte, där vi informerar och vi får tillfälle diskutera gemensamma frågeställningar.
  • Arbetsdag där föräldrar får vara med och verka för en trivsam miljö på förskolan. Ca 1 gång per år.
  • Via mejl berättar vi kortfattat om aktiviteter och aktuella händelser och informerar om kommande aktiviteter. Vi skickar också ut information om pågående tema och vilka läroplansmål som vi för tillfället fokuserar extra på.
  • På vårt låsta Instagram-konto lägger vi ibland ut bilder där ni kan se vad vi gör på dagarna. 
  • Luciafrukost för hela familjen.
  • Sommarfest med temaavslutning.