Kontakt

Förskolan Saltkråkan. Nordövägen 30, 430 82 Donsö.
Telefon: 031-97 04 40 Mobil: 070-387 97 82
E-post: mail@forskolansaltkrakan.se

Vi som arbetar

Cia Möller
Förskolechef/Förskollärare

Mia Schagerlind
Bitr. förskolechef/Förskollärare

Hanna Karlsson

Förskollärare

Alexandra Karlsson

Barnskötare

Eva Gyllenhammar

Kokerska/Förskollärare