Information

Ansökan

Huvudman för Saltkråkan är Donsö Missionskyrka. Förskolan är öppen för alla barn mellan ett och fem år. Platser tillsätts efter turordning, vi tillämpar syskonförtur.

Här kan ni ladda ned Ansökan till förskoleplats Ansökan till förskoleplats 

Förskoleavgiften är den samma som i Göteborgs Stads kommun. Här gäller maxtaxa vilket innebär att högsta avgift år 2021 för en förskoleplats är 1510 kronor/månad för barn 1-2 år och 1007 kronor/månad för barn 3-5 år. Mer info finns att läsa här Barnomsorgstaxa 2021.

Blankett för inkomstredovisning finns i vår föräldrapärm i hallen. Den får ni även vid inskolning av ert barn.

En dag på Saltkråkan

(Öppettider efter vårdnadshavares omsorgsbehov. Våra nuvarande öppettider)

06:40 Förskolan öppnar
07.10 Frukost
09.15 Samling/Aktivitet/Utelek
11.15 Lunch
12.30 Vila/Sagoläsning
13.00 Fri lek/Utelek
14.30 Mellanmål
17.15 Sista hämtningstid
17.30 Förskolan stänger

Övriga dokument:

Skriftlig klagomålsblankett.

Schemablankett.