Information

Ansökan

Huvudman för Saltkråkan är Donsö Missionskyrka. Förskolan är öppen för barn mellan ett och fem år. Platser tillsätts efter turordning, vi tillämpar syskonförtur.

I Göteborgs kommun gäller maxtaxa. Det innebär att hösta avgift är 1425 kronor per månad för barn under tre år och 950 kronor för barn över tre år.

Föräldralediga och arbetssökande kan låta äldre syskon vistas i förskolan med längsta placeringstid om 15 timmar per vecka fördelat på tre dagar i veckan.

Här kan du ladda hem familje- och  inkomstredovisningsblankett.

Föräldralediga kan låta äldre syskon vistas i förskolan med längsta placeringstid om 15 timmar per vecka fördelat på tre dagar i veckan.

Här kan ni ladda ned ansökningsblankett och Skriftlig klagomålsblankett.

En dag på Saltkråkan

(våra nuvarande öppettider)

07:00 Förskolan öppnar
08.00-08.30 Frukost
09.15 Samling/Aktivitet/Utelek
11.30 Lunch
12.30 Vila/Sagoläsning
13.00 Fri lek/Utelek
14.30 Mellanmål
17.15 Sista hämtningstid
17.30 Förskolan stänger

Här kan ni ladda ned schemablankett.